Zobacz FinancePartner Sp. z o.o. na Oferteo.pl
  • Zapraszamy

    do współpracy

Oblicz ratę kredytu

Kwota pożyczki
1000300 000 zł
Oprocentowanie
%
120 %
Okres kredytowania
lat
130 lat
Miesięczna rata:

Nasze placówki / Agenci

Nota prawna Finance Partner Sp. z o.o.

Finance Partner zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Użytkownikom portalu internetowego. Udostępnione w portalu firmy dane mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Na naszej stronie Użytkownik może uzyskać podstawowe informacje o firmie, jej placówkach, oferowanych produktach i usługach oraz możliwości podjęcia u nas pracy.

Finance Partner informuje, że pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu aktualizacji i kompletności umieszczonych w portalu danych, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania przez Użytkownika z informacji tu zamieszczonych. Całkowite ryzyko z tytułu użytkowania portalu i zlinkowanych z nim stron ponosi wyłącznie Użytkownik.

Finance Partner zastrzega sobie swobodne prawo dokonywania w dowolnym momencie, aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych w portalu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników portalu. Finance Partner może również w każdej chwili zawiesić na stałe lub okresowo prowadzenie portalu lub też ograniczyć dostępność pewnych jego opcji lub usług.

Przystępując do korzystania z Portalu Finance Partner, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania przez Użytkownika z systemu bankowości elektronicznej Finance Partner

Wszelkie prawa do całości portalu internetowego Finance Partner są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Finance Partner pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Finance Partner. Żadna część portalu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych w szczególności kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

Ochrona danych osobowych Klientów Finance Partner - zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych.

Finance Partner informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Finance Partner bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w firmie standardów bezpieczeństwa.

Finance Partner zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej firmę z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta.

Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz.U. 02.101.926 z póź. zm./ Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom, w tym określonym  w przepisach prawa bankowego.

Nasi partnerzy