Zobacz FinancePartner Sp. z o.o. na Oferteo.pl
 • Ubezpieczenie rolne

  ...kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa

  Obowiązkowe OC rolnika
  Obowiązkowe budynki rolnicze
  Majątek gospodarstwa
  Sprzęty rolnicze
  Uprawy i zwięrzęta

Oblicz ratę kredytu

Kwota pożyczki
1000300 000 zł
Oprocentowanie
%
120 %
Okres kredytowania
lat
130 lat
Miesięczna rata:

Nasze placówki / Agenci

Bezpiecznie gospodarstwo rolne...

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne:

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne oraz budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Dobrowolne ubezpieczenie rolne obejmuje:

 • pojazdy wolnobieżne,
 • sprzęt rolniczy, narzędzia oraz maszyny,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.materiały i zapasy tj.: materiały opałowe, budowlane, , nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze dla zwierząt,
 • ziemiopłody,
 • ruchomości domowe i stałe elementy domu mieszkalnego, 
 • zwierzęta gospodarskie tj.: konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób,

 

Doradca klienta ds. ubezpieczeń

Natalia Pustelak

tel. 515 101 597

e-mail: n.pustelak@financepartner.pl

 

NATALIA

Nasi partnerzy